معاون امور جنگل گیلان عنوان کرد

اجرای طرح مدیریت پایدار هیرکانی در ۲۹ حوضه آبخیز جنگلی گیلان

۲۲تیر ۱۳۹۹ ساعت ۳:۳۴ PM 203

اجرای طرح مدیریت پایدار هیرکانی در ۲۹ حوضه آبخیز جنگلی گیلان

معاون امور جنگل گیلان، با اشاره به اجرای طرح «مدیریت پایدار جنگل های هیرکانی» در جنگل های شمال، گفت: این طرح در ۲۹ حوضه آبخیز جنگلی گیلان اجرا می شود.

محمدرضا عبدالهی  با اشاره به اجرای طرح «مدیریت پایدار جنگل های هیرکانی» در جنگل های شمال، اظهار کرد: به دنبال اجرایی شدن طرح توقف بهره برداری از جنگل های شمال از سال ۹۶، طرح های جایگزین جنگل داری بر عهده سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری قرار گرفت.

وی با بیان اینکه سازمان جنگل ها از سوی دولت مکلف به اجرای طرح های جایگزین جنگل داری از طریق شناسایی پتانسیل جدید جنگل شده است، افزود: طرح مدیریت پایدار جنگل های هیرکانی براساس ارزیابی توان اکولوژیک و آمایش تخصصی جنگل ها اجرایی می شود.

معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان، با اشاره به هماهنگی سازمان جنگل ها با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها مرتبط با منابع طبیعی، تصریح کرد: طرح مذکور در دو فاز نیمه تفصیلی و تفصیلی در قالب مدیریت حوضه های آبخیز جنگلی دنبال می شود.

عبدالهی، با اشاره به تفاوت شرایط و پتانسیل اکولوژیکی حوضه های آبخیز جنگلی، یادآور شد: برای هر حوضه آبخیر طرح تهیه و یک مدیر حوضه انتخاب می شود.

وی از اتمام تهیه طرح نیمه تفصیلی به صورت متمرکز توسط سازمان جنگل ها طی امسال خبر داد و خاطرنشان کرد: استان گیلان ۲۹ حوضه آبخیز جنگلی دارد و طرح تفصیلی به صورت پهنه بندی شده در این حوضه ها تعریف می شود.

معاون امور جنگل گیلان، از شناسایی ۱۸ پهنه مختلف در فاز نیمه تفصیلی طرح مدیریت پایدار جنگل های هیرکانی خبر داد و اضافه کرد: این پهنه ها براساس آمایش تخصصی جنگل ها شامل حفاظتی، گردشگری، آبزی پروری، پرورشی، زراعت چوب، کشاورزی و... تعریف شده است.

وی با بیان اینکه هر حوضه آبخیز جنگلی می تواند پهنه های مختلف را شامل شود، گفت: به دنبال اتمام فاز نیمه تفصیلی، تدوین طرح های تفصیلی را در استان با محوریت استانداری و فرمانداری ها آغاز خواهیم کرد. اجرای طرح مدیریت پایدار جنگل های هیرکانی با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط و به دبیری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان انجام خواهد شد.

عبدالهی، هدف نهایی طرح مدیریت پایدار جنگل های هیرکانی را حفاظت و توسعه پایدار دانست و تصریح کرد: طرح های حفاظتی جنگل های شمال از سال ۹۶ صرفا با تکیه بر اعتبارات دولتی صورت می گیرد و پیمانکار از طریق قرق بانی اقدام به اجرای طرح های حفاظتی می کند.

وی با بیان اینکه از ۳۲ پارک جنگلی گیلان، ۲۱ پارک دارای مجری حفاظتی است، متذکر شد: طرح های حفاظتی از طریق پارک های جنگلی نیز اجرایی می شود. همچنین در راستای حفاظت فنی طی سال گذشته اقدام به کاشت یک میلیون و ۲۰۰ هزار اصله نهال شامل گونه های جنگلی و زراعت چوب کردیم.

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است
جست و جو
روزنامه نسیم
پیوندهای مرتبط