توسط سران ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امضا شد

۲۲مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۴:۰۴ PM 566

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امضا شد

با حضور روسای جمهور ایران، قزاقستان، روسیه آذرباییجان و ترکمنستان 6 سند همکاری بین کشورهای ساحلی دریای خزر در زمینه‌های تجارت و اقتصاد، حمل و نقل، مبارزه با تروریسم، جریان سازمان یافته و همچنین همکاریهای مرزبانی امضا کردند.

با حضور روسای جمهور ایران، قزاقستان، روسیه آذرباییجان و ترکمنستان ، 6 سند همکاری بین کشورهای ساحلی دریای خزر در زمینه‌های تجارت و اقتصاد، حمل و نقل، مبارزه با تروریسم، جریان سازمان یافته و همچنین همکاریهای مرزبانی امضا کردند .

چهاراجلاس پیشین سران کشورهای حاشیه دریای خزر به ترتیب در ترکمنستان (عشق آباد - اردیبهشت 81 ) ، ایران (تهران - مهرماه 86)، جمهوری آذربایجان(باکو - آبان 89) روسیه (بندر آستاراخان –مهر ماه 93 )برگزار شده است .

رییس جمهور : مذاکرات برای تفاهم نهایی درباره رژیم حقوقی دریای خزر باید ادامه یابد

رئیس جمهور امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را گام بسیار مهمی در مسیر تقویت همگرایی بیشتر کشورهای ساحلی این دریا خواند و تاکید کرد : جمهوری اسلامی ایران با داشتن دسترسی دریایی در شمال و جنوب، آمادگی دارد تا نسبت به ایفای نقش راهبردی و منطقه ای خود برای توسعه تجارت و حمل و نقل اقدام نماید .

حسن روحانی روز گذشته در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در قزاقستان با بیان اینکه امروز دریای خزر، به عنوان منطقه ای بسیار مهم و راهبردی، کانون دوستی، همکاری و همگرایی بین